Rozpoczęła się kampania equity crowdfundingowa Energy 4 Future!

Innowacyjny start-up integrujący nowe technologie z kryteriami zrównoważonego rozwoju w produkcji i magazynowaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Od 2015 r. inwestycje w instalacje energii odnawialnej w Europie wyniosły ponad 100 mld euro

Energy 4 Future jest gotowa do wykorzystania tego ważnego trendu wzrostowego…

Grupa Energy 4 Future

Dzięki doświadczeniu Grupy RenX, spółki joint venture pomiędzy Clear Energy Srl i Syma Group, firma zamierza rozwijać i realizować projekty wiatrowe i fotowoltaiczne we Włoszech i kilku krajach europejskich.

Za rozwojem projektu stoi multidyscyplinarny zespół inżynierów z dziedziny energetyki, chemii, przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz systemów zarządzania, przedsiębiorców, prawników i menedżerów z doświadczeniem w finansach korporacyjnych. Zespół liczy ponad 30 osób w 5 krajach, z czego znaczną część stanowią pracownicy we Włoszech i w Polsce.

Jak działa Energy 4 Future

W fazie rozwoju firma identyfikuje jedno lub więcej miejsc potencjalnie nadających się do instalacji urządzeń oraz zajmuje się projektowaniem i zarządzaniem procesem autoryzacji aż do fazy budowy. E4F nie wyklucza możliwości nabycia, tymczasowo i/lub na stałe, starych instalacji, które zostaną zmodernizowane i rozbudowane.

Każdy z projektów firmy ma na celu:

energy

Wykorzystanie innowacji w celu znacznego zwiększenia wydajności energetycznej instalacji.

save-nature

Wspieranie w zakresie integracji instalacji z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

plant

Minimalizowanie wpływu na środowisko i wykorzystanie gruntów

Kilka przykładów projektów Energy 4 Future:

solar-house

Projekty agrowoltaiczne

Celem projektu jest osiągnięcie całkowitej koegzystencji działalności rolniczej i fotowoltaicznej produkcji energii elektrycznej na tej samej działce (z obopólnymi korzyściami w zakresie ogólnej efektywności wykorzystania gruntów). Celem jest "połączona efektywność zagospodarowania terenu", aby produkować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w tym samym czasie i nie ograniczać wykorzystania gruntów na potrzeby rolnictwa i pasterstwa.

drone

Monitorowanie terenu za pomocą dronów

Drony wyposażone są w kamerę termowizyjną, która za pomocą technik sztucznej inteligencji zbiera dane o temperaturze gruntu. Dane te różnią się od danych satelitarnych tym, że mają większą dokładność. Technologia ta umożliwi lokalnym władzom zapobieganie pożarom lasów i innym podobnym zjawiskom. Dane te będą również dostępne dla rolników, którzy będą mogli korzystać z usług analitycznych mających na celu zwiększenie produkcji rolnej. Ale to nie wszystko... Drony z kamerami termowizyjnymi mogą również monitorować ewentualne przegrzanie niektórych elementów systemów fotowoltaicznych oraz straty ciepła w budynkach, a także sprawdzać stan linii energetycznych, dzięki czemu mogą dostarczać informacje przydatne do zwiększenia wydajności pracy w szerokim zakresie zastosowań. Drony mogą bez problemu latać nad lasami, budynkami i roślinami, są bezpieczne dla środowiska, nie produkują zanieczyszczeń, a ich baterie można ładować na stacjach zasilanych zieloną energią.

Etapy i harmonogram rozwoju projektu Energy 4 Future

Zespół Energy 4 Future

Marco Ferrara

Inżynier zarządzania ze specjalizacją w zarządzaniu energią (Uniwersytet w Genui – Kampus Savona) z 20-letnim doświadczeniem technicznym, menedżerskim i przedsiębiorczym oraz potwierdzonym międzynarodowym dorobkiem. Prezes Syma Group Srl i Dyrektor Zarządzający RenX Group. 

Igor Siccardi

Wieloletni przedsiębiorca w sektorze energii odnawialnej, Prezes Grupy Clear Energy Srl, partner operacyjny i finansista grupy RenX. 

Silvia Morello

Kierownik administracyjny RenX Italia Srl i Clear Energy Srl. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania elektrowniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii we wszystkich aspektach finansowych, administracyjnych i korporacyjnych. 

Sylwia Hildegarda Bernaś

Po klasycznych studiach i innych doświadczeniach za granicą, osiadła we Włoszech na prawie 20 lat, pracując na różnych stanowiskach w różnych firmach z branży handlowej. W 2017 roku wróciła do Polski i od 2018 roku jest prezesem i finansistą Syma Polska sp.zoo, firmy działającej w branży IT, doradztwa biznesowego i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nadzoruje wszystkie działania administracyjne Grupy RenX w Polsce. 

Vito Vittore

Członek Izby Adwokackiej Prowincji Rzymskiej, partner-założyciel Legalii. Doświadczony we Włoszech i Wielkiej Brytanii, posiada bogate doświadczenie w zakresie usług inwestycyjnych, wspierając banki, brokerów i firmy działające na regulowanym rynku kapitałowym.

Alicja Gabryliszyn

Inżynier chemik, absolwent Politechniki Wrocławskiej (Polska), specjalizujący się w zarządzaniu produkcją i  inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest członkiem zespołu zarządzania projektami RenX w Polsce, gdzie koordynuje liczne projekty związane z rozwojem energii odnawialnej w całej Europie. 

Alicja Mikuś

Inżynier systemów energetycznych z zamiłowaniem do energii słonecznej, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem zespołu w dziale Zarządzania Projektami w RenX Group. Poza działalnością koordynacyjną na arenie międzynarodowej, jest bezpośrednio zaangażowana w rozwój kilkuset MWp projektów fotowoltaicznych w Polsce. 

Stefano Morello

Biegły księgowy i rewident, partner w ABM & Partners w Vicenzy, oprócz zwykłego doradztwa biznesowego, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz kontraktach międzynarodowych. 

Samuele Viara

Inżynier lotnictwa (Politechnika w Turynie) z 20-letnim doświadczeniem technicznym i w zarządzaniu projektami w sektorze energii wiatrowej, z udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie zatwierdzonych i zrealizowanych elektrowni. Jest konsultantem wielu firm z branży, partnerem w kilku projektach i dyrektorem operacyjnym grupy RenX.

Aleksandra Surmińska

Aleksandra Surmińska ukończyła studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem zespołu Project Management w RenX Group, gdzie pracuje nad projektami przekrojowymi, dbając o aspekty techniczne, technologiczne, biznesowe i finansowe. 

Piotr Protasiuk

Piotr Protasiuk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia, specjalność zarządzanie projektami. Jest częścią zespołu Business Development zajmującego się tworzeniem nowych projektów, negocjowaniem gruntów z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi. Wspiera działania grupy w relacjach z inwestorami, funduszami i spółkami energetycznymi. 

Michal Krzak

Michał Krzak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia – Administracja i Finanse, specjalność Zarządzanie Ogólne z pracą magisterską na temat Crowdfundingu. Jest partnerem-założycielem i pełnomocnikiem Grupy Syma w Polsce. Założył kilka spółek grupy i nadzorował wszystkie aspekty prawne, biznesowe i administracyjne. W RenX, obecnie nadzoruje działania rozwojowe zespołu rozwoju biznesu. 

Giovanni Cis

Magister inżynier chemii na Uniwersytecie Bolońskim. Eklektyczny i poliglotyczny inżynier o długim stażu, jego umiejętności i doświadczenie sięgają od chemii po elektrotechnikę. Obecnie jest zaangażowany w rozwój projektów fotowoltaicznych o mocy setek MWp i nadzoruje działalność techniczną grupy RenX we wszystkich aspektach połączeń elektrycznych średniego i wysokiego napięcia (w tym projektowanie stacji elektroenergetycznych), a także innowacyjne rozwiązania związane z magazynowaniem energii, technologiami wodorowymi i Vehicle to Grid.

Kampania ma podwójny cel:

team

Zwiększenie liczby osób, które chcą walczyć z globalnym ociepleniem poprzez współdzielenie wizji świata, w którym prawo do zdrowia, ochrona środowiska naturalnego i terytorialnego oraz wartościowe i etyczne zachowania znajdują się w centrum decyzji firm, stowarzyszeń i władz lokalnych

crowdfunding

Wykorzystanie zebranych funduszy na finansowanie konkretnych projektów mających na celu produkcję energii z elektrowni fotowoltaicznych i/lub wiatrowych w Unii Europejskiej

Dlaczego warto zainwestować w kampanię equity crowdfundingową Energy 4 Future?

energy

W ciągu ostatnich pięciu lat rynek energii odnawialnej przyniósł inwestycje o wartości ponad 100 mld euro (jest to rynek teraźniejszości i przyszłości)

sustainable-energy

Zastosowanie innowacyjnych i konkurencyjnych technologii gwarantuje wysoką rentowność naszych instalacji

bulb

Nasz zespół składa się z inżynierów, architektów, przedsiębiorców, prawników, księgowych, menedżerów i posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

plant

Energy 4 Future jest wynikiem joint venture (porozumienia) pomiędzy różnymi firmami o ugruntowanej pozycji w sektorze

save-nature

Inwestor jest liderem projektu, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez walkę z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniami i wynikającymi z nich nierównościami społecznymi i ekonomicznymi

green-house

Obecne przepisy krajowe zachęcają do inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność. Osoby inwestujące w projekt, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mogą mieć dostęp do odliczeń i ulg przewidzianych dla ich konkretnego przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Informacje o kampanii equity crowdfundingowej:

flexible-02.png

Platforma:

Opstart

flexible-02.png

Minimalny cel inwestycyjny:

100.000€

flexible-02.png

Maksymalny cel inwestycyjny:

700.000€

flexible-02.png

Minimalna kwota oferty:

250€

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII I PROJEKTU

Sede legale:
Via Vecchia Ferriera 22,
36100 Vicenza

P.IVA 04366490243

Energy for Future srl

Capitale sociale in Euro: 50.000,00 i.v.

Made with ❤️ by Turbo Crowd